ПАТ "Кохавинська паперова фабрика"

однe з небагатьох підприємств України, що виробляє якісний папір-основу для товарів санітарно-гігієнічного призначення, а також широкий асортимент готових виробів: туалетний папір "Кохавинка" у рулончиках та паперові рушнички.

Кохавинська паперова фабрика розпочала свою діяльність у далекому 1939 році — саме тоді було побудовано Кохавинську целюлозно-паперову фабрику, неподалік від  древнього монастиря у селі Кохавинка.

На сьогоднішній час, завдяки оновленню та удосконаленню виробництва, наше підприємство демонструє високі темпи росту об'ємів виробництва та гарантує високу якість своєї продукції. Вироби Кохавинської паперової фабрики здобули визнання та популярність серед споживачів

На сьогоднішній день потужність паперових машин становить 19 тис.тон на рік, переробного обладнання – 90 млн.рулончиків на рік, підприємство володіє мережею збуту та власним транспортом.

Продукцію виготовляється тільки з екологічно чистої сировини.Новини


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 22351935
3.Місцезнаходження: 81740, Львівська обл., Жидачівський р-н,                               смт. Гніздичів,вул. Коновальця,6
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03239) 48277, (03239) 48144
5. Електронна поштова адреса емітента info@kpf.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kpf.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» від 20 березня 2019 року  (Протокол № 26 від 20 березня 2019 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження члена правління Пиріг Ольги Петрівни, у зв’язку із звільненням за угодою сторін з посади головного бухгалтера,  згоди на розкриття паспортних даних не надала. У складі правління перебувала  з            23 березня 2017 року, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано  членом правління  Лесюк  Іванну Михайлівну, паспорт № 000476599 виданий  19.04.2017 р.,4624. Особу обрано строком на три роки . Протягом останніх п’яти років обіймала посаду економіста ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», з 02.02.2019 р. призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» ,часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
2. Найменування посади: Голова правління Пиріг Роман Васильович
Дата: 21.03.2019 р.


 

21.03.2019, 09:01

детально »
контакти

ПАТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-3-48
факс (03239) 48-3-77
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-3-73
факс (03239) 48-3-74
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-3-76