Контактна інформація

pdf Скачати інформаційну картку


Коротка назва організації

ПАТ „Кохавинська ПФ”

Повна назва організації

ПАТ „Кохавинська паперова фабрика”

Поштова та юридична адреса

81740, вул. Коновальця,6, смт. Гніздичів,

р-н Жидачівський, обл. Львівська

Адреса для вантажів

Ст. Гніздичів Львівської з/д, код – 378309

Код ЄДРПОУ

22351935

ІПН

223519313186

Номер свідоцтва платн.ПДВ

18397767

Банківські реквізити

р/р 260010036360 у ЖПЛФ ВАТ «Кредобанк»

МФО 325365

Телефони

Код (03239)

Приймальня – 48-277; факс – 48-144

Бухгалтерія – 48-140; 48-142

Відділ збуту та постачання – 48-152; 48-139

Голова правління

Пиріг Роман Васильович

Головний бухгалтер

Пиріг Ольга Петрівна

Електронна адреса

іnfo@kpf.ua

Види діяльності за КВЕД

21.12.0             Виробництво паперу та картону
21.21                Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари
21.22.0             Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
36.11                Виробництво меблів для сидіння
36.14                Виробництво інших меблів
60.23                Діяльність нерегулярного пасажирського транспортуНовини


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 22351935
3.Місцезнаходження: 81740, Львівська обл., Жидачівський р-н,                               смт. Гніздичів,вул. Коновальця,6
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03239) 48277, (03239) 48144
5. Електронна поштова адреса емітента info@kpf.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kpf.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» від 20 березня 2019 року  (Протокол № 26 від 20 березня 2019 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження члена правління Пиріг Ольги Петрівни, у зв’язку із звільненням за угодою сторін з посади головного бухгалтера,  згоди на розкриття паспортних даних не надала. У складі правління перебувала  з            23 березня 2017 року, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано  членом правління  Лесюк  Іванну Михайлівну, паспорт № 000476599 виданий  19.04.2017 р.,4624. Особу обрано строком на три роки . Протягом останніх п’яти років обіймала посаду економіста ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», з 02.02.2019 р. призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» ,часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
2. Найменування посади: Голова правління Пиріг Роман Васильович
Дата: 21.03.2019 р.


 

21.03.2019, 09:01

детально »