Історія

Відкрите акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» розпочало свою історію ще в 1938 році, тоді був побудований Кохавинський целюлозно-паперовий комбінат. Виробнича діяльність його розпочалася з січня 1939 року. До Великої Вітчизняної війни на комбінаті виробляли за добу 2,5 т целюлози та 12 т паперу. В період німецької окупації комбінат майже повністю був зруйнований, тому діяльність його відновилася лише в 1945 році.

З метою забезпечення потреб фабрики під виробничу программу  в 1957 році був встановлений другий варочний котел. Колектив комбінату першим в Україні освоїв випуск целюлози з деревини і першим в Україні почав виробляти целюлозу із відходів деревообробки.

В середині 60 років комбінат не тільки повністю забезпечував себе сульфатною целюлозою для випуску паперу, 47% загального випуску її направлялись на інші підприємства України. Із загальної кількості шпагатного паперу, який вироблявся в Радянському Союзі  80% виробляв Кохавинський ЦПК.

В 1979 році Кохавинська ПФ ввійшла до складу Жидачівського ЦПК. Основними видами продукції тоді були: шпагатний папір, обгортковий, основа для клеєної стрічки, парафінований папір, целюлоза сульфатна, шнур паперовий.

В 1995 році Кохавинська ПФ від’єдналася від Жидачівського ЦПК.

26 грудня 1995 року наказом Фонду Державного Майна України по Львівській області було створено ВАТ «Папірник Прикарпаття», статутом якого були такі види діяльності: випуск паперу, клеїльної стрічки, шпагатного паперу,  товарів народного споживання.

В грудні 1996 року зборами акціонерів прийнято рішення про перейменування ВАТ «Папірник Прикарпаття» у ВАТ «Кохавинська ПФ».

В 1997 року збори акціонерів прийняли рішення про реконструкцію папероробної машини. 14 грудня 1997 року пущено в дію машину по випуску туалетного паперу.

 В 1999 році придбали ще одну папероробну машину.

ВАТ «Кохавинська ПФ» є правонаступником ТзОВ «Лоза», реорганізованого шляхом приєднання до ВАТ «Кохавинська ПФ». ВАТ «Кохавинська ПФ» функціонує як суб’єкт господарювання без створення дочірніх підприємств, філій, представництв. ВАТ «Кохавинська ПФ» проводить свою господарську діяльність згідно статуту, остання редакція якого зареєстрована Державним реєстратором Жидачівської районної державної адміністрації 24.04.2007 року за №13971050001000200.

В березні 2011 року зборами акціонерів прийнято рішення про перейменування ВАТ «Кохавинська ПФ» у ПАТ «Кохавинська ПФ».Новини


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 22351935
3.Місцезнаходження: 81740, Львівська обл., Жидачівський р-н,                               смт. Гніздичів,вул. Коновальця,6
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03239) 48277, (03239) 48144
5. Електронна поштова адреса емітента info@kpf.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kpf.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» від 20 березня 2019 року  (Протокол № 26 від 20 березня 2019 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження члена правління Пиріг Ольги Петрівни, у зв’язку із звільненням за угодою сторін з посади головного бухгалтера,  згоди на розкриття паспортних даних не надала. У складі правління перебувала  з            23 березня 2017 року, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано  членом правління  Лесюк  Іванну Михайлівну, паспорт № 000476599 виданий  19.04.2017 р.,4624. Особу обрано строком на три роки . Протягом останніх п’яти років обіймала посаду економіста ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», з 02.02.2019 р. призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» ,часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
2. Найменування посади: Голова правління Пиріг Роман Васильович
Дата: 21.03.2019 р.


 

21.03.2019, 09:01

детально »
контакти

ПАТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-3-48
факс (03239) 48-3-77
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-3-73
факс (03239) 48-3-74
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-3-76