Новини та події

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”) 28 березня 2012 року о 15 год. 00хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6( в залі засідань адмінбудинку).

            Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год 50 хв.

            Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах  -24.03.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська ПФ»

 

 1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
 2. Звіт голови правління  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
 5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу  товариства за 2011 р.
 6. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2011 рік.
 7. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2011 р.
 8. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку товариства на 2012 рік.
 9. Про припинення повноважень і обрання голови та членів наглядової ради товариства.
 10. Про припинення повноважень і обрання голови та членів правління товариства.
 11. Про припинення повноважень і обрання  членів ревізійної комісії товариства.
 12. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з посадовими особами органів товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних договорів.
 13. Про затвердження вчинених значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення зборів акціонерів.
 14. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства.

 

            Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

             Ознайомитись з матеріалами(документами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть за адресою:

Львівська обл.,Жидачівський р-н.,смт.Гніздичів,вул. Коновальця,6 , адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 8 год.00 хв до 17 год.00 хв.( обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Р.В.

            Довідки за телефоном (03239) 48-348

Голова правління

ПАТ „Кохавинська паперова фабрика”                                                          Пиріг Р.В.

20.02.2012, 10:59

контакти

ПАТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-3-48
факс (03239) 48-3-77
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-3-73
факс (03239) 48-3-74
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-3-76