Новини та події

про проведення загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)  

2 квітня 2015року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6 ( в залі засідань адмінбудинку).

                Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год 50 хв.

                Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах  29 .03.2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська ПФ»

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
  2. Звіт голови правління  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
  3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.
  4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу  товариства за 2014 р.
  5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2014 рік.
  6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2014 р.
  7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку товариства на 2015 рік.
  8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

                Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

                 У відповідності з п.10 розділу VI«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами(документами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть за адресою:Львівська обл.,Жидачівський р-н., смт.Гніздичів,вул. Коновальця,6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год.( обідня перерва  з 1200 год. до 1300 год.).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління

ПАТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Р.В.

                Довідки за телефоном (03239) 48-348

23.02.2015, 14:56

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40