Новини та події

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)  23 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6 (в залі засідань адмінбудинку).

                Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

                Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 19.03.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

1.       Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2.       Звіт Голови правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3.       Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4.       Затвердження річного фінансового звіту і балансу  Товариства за 2016 р.

5.       Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

6.       Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 р.

7.       Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.

8.       Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

9.       Про обрання голови та членів Правління Товариства.

10.    Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11.    Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

                 У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів,вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.

                Довідки за телефоном (03239) 48-348, веб сайт  www.kpf.ua

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління

ПАТ „Кохавинська паперова фабрика”                                                  Пиріг Р.В.

20.02.2017, 13:22

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40