Новини та події


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 22351935
3.Місцезнаходження: 81740, Львівська обл., Жидачівський р-н,                               смт. Гніздичів,вул. Коновальця,6
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03239) 48277, (03239) 48144
5. Електронна поштова адреса емітента info@kpf.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kpf.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» від 20 березня 2019 року  (Протокол № 26 від 20 березня 2019 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження члена правління Пиріг Ольги Петрівни, у зв’язку із звільненням за угодою сторін з посади головного бухгалтера,  згоди на розкриття паспортних даних не надала. У складі правління перебувала  з            23 березня 2017 року, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано  членом правління  Лесюк  Іванну Михайлівну, паспорт № 000476599 виданий  19.04.2017 р.,4624. Особу обрано строком на три роки . Протягом останніх п’яти років обіймала посаду економіста ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», з 02.02.2019 р. призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» ,часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
2. Найменування посади: Голова правління Пиріг Роман Васильович
Дата: 21.03.2019 р.


 

21.03.2019, 09:01

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40