Новини та події

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів

АТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

Акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Збори”)10  листопада 2020року о 16 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул.Коновальця,6 (в залі засідань адмінбудинку).

                Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 15 год. 00 хв., закінчення реєстрації  о 15 год. 50 хв.

                Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Зборах-04.11.2020р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

1.       Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2.       Про надання згоди на вчинення значного правочину.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Артеменко Олена Орестівна

Члени лічильної комісії – Серембіцька Оксана Романівна, Бобак Ольга Миронівна

Обрати головою зборів  – Титикало Михайла Федоровича

Секретарем зборів – Пирога Романа Романовича

 

Встановити регламент роботи Зборів:

-  доповіді з питань порядку денного – 10 хв.;

-  виступи і  обговорення – до 5 хв.

 

2.Надати згоду на вчинення значного правочину (правочинів), предметом якого (яких) є отримання кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку в розмірі до 17 млн. ЄВРО з передачею в заставу майна                    АТ «Кохавинська паперова фабрика», ринкова вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також на вчинення інших значних правочинів пов’язаних з фінансуванням проекту будівництва нового виробничо-складського корпусу по виготовленню санітарно-гігієнічних видів паперу із привізних напівфабрикатів і придбанням необхідного виробничого обладнання та устаткування.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

                 У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – АТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління АТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.

                Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо кандидатів до складу органів товариства.

                Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

                Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довідки  за телефоном (03239) 48-277.Адреса власного  веб сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.kpf.ua

      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління

АТ „Кохавинська паперова фабрика”                                                     Пиріг Р.В.

08.10.2020, 15:42

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40