Новини та події

                                                                                              Додаток до Протоколу № 29  Загальних зборів акціонерів                                                                                         АТ „Кохавинська паперова фабрика” від 23.03.2021року  

ПРОТОКОЛ  ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

  на Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства „Кохавинська паперова фабрика”, що відбулися 23березня 2021року

Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Акціонерного товариства „Кохавинська паперова фабрика” (надалі – "Товариство") були проведені 23 березня 2020 року за місцем знаходження Товариства за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул.Коновальця,6, Україна.

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів АТ „Кохавинська паперова фабрика” ( далі „Товариство”), складеного станом на 17березня 2021 року, кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 173 (сто сімдесят три) особи.

            За даними реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 14               (чотирнадцять) акціонерів (представників), власників 2594761 простих іменних акцій, що складає 91,13% від загальної кількості акцій, з яких 2591369 голосуючих простих іменних акцій, що складає 91,01% від загальної кількості акцій згідно зі Статутом Товариства.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів товариства під час реєстрації.             До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Реєстраційна комісія, склад якої затверджений Рішенням Наглядової ради  (протокол Наглядової ради № 54 від 02.02.2021 р.).   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
  2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за   2020 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2020 рік.
  5. Затвердження звіту про фактичне використання чистого прибутку у 2020 році.
  6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
  7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2021 рік.
  8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства

 

Питання порядку денного:

1.      Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів

Проект (проекти) рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Артеменко Олена Орестівна

Члени лічильної комісії – Серембіцька Оксана Романівна, Бобак Ольга Миронівна

1.2.Обрати головою Загальних зборів акціонерів Титикало Михайла Федоровича

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Пирога Романа Романовича

1.3.  Затвердити регламент роботи зборів:

доповіді з питань порядку денного – 10 хв, виступи і обговорення –  3 хв.

Голосування:

«ЗА»  2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

2.      Звіт Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.

Проект (проекти) рішення:

Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік затвердити.

Голосування:

«ЗА»  2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

 

Проект (проекти) рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

Голосування:

«ЗА»  2591369   голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу  Товариства за 2020 р.

 

Проект (проекти) рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2020 рік в сумі 598 334 тис. грн. та баланс Товариства станом на 31.12.2020 р. з валютою балансу в сумі 623 995 тис. грн.

Голосування:

«ЗА»    2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

5. Затвердження звіту про фактичне використання чистого прибутку у 2020 році.

Проект (проекти) рішення:  

Звіт про фактичне використання чистого прибутку у 2020 році в сумі 73 912 тис. грн. затвердити.

Голосування:

«ЗА»   2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 р.

 

Проект (проекти) рішення:

Скерувати на виплату дивідендів 4 300 тис. грн. за підсумками роботи Товариства у           2020 році.

Голосування:

«ЗА»   2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2021 рік.

 

Проект (проекти) рішення:

Основні напрями виробничої діяльності Товариства (бізнес-план) на 2021 рік затвердити.

Встановити розмір чистого прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у         2021 році в розмірі 50 724 тис. грн.

Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.

Голосування:

«ЗА»    2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання порядку денного:

8.Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект (проекти) рішення:

8.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:

Титикало Михайло Федорович.

Телетков Олександр Васильович

Костирко Ігор Григорович

Титикало Лариса Михайлівна

Пиріг Роман Романович

8.2.Обрати головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Титикало Михайла Федоровича

Голосування:

«ЗА»    2591369голосів, що становить100 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ»    0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голоcуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

 

 

 

 

 

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ (підписується всіма членами)

Голова лічильної комісії       ____________ ( Артеменко О.О.)

Члени лічильної комісії:       ____________ ( Серембіцька О.Р.)

                                                           ___________ ( Бобак О.М..)

30.04.2021, 11:32

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40